.

“Som una família que gestionem una explotació ramadera

i una petita formatgeria a Lluçà”

.

.

Què Fem

Elaborem formatges de llet crua del nostre propi ramat de cabres.

Controlem l’alimentació de les cabres, el maneig, la munyida, el transport, i el procés i elaboració dels nostres formatges garantint-ne la seva qualitat.

Així mateix venem els nostres formatges a la mateixa formatgeria i en comerços de proximitat sota el segell de Venda de Proximitat dels productes agroalimentaris: venda directa i circuit curt.

.

El nostre

Projecte

Projecte integral d’elaboració d’un producte agroalimentari de qualitat, artesanal i natural, de proximitat.

Apliquem una filosofia de producció ramadera i agroalimentària auto produïda, utilitzant els recursos disponibles que són gestionats de manera sostenible i autònoma. Ens produïm els ferratges (alfals i trepadella), complements en l’alimentació de les cabres, a través d’un sistema de rotació per tal de no tirar purins als camps.

El fet de complementar les activitats ramadera i formatgera permet regular, controlar i garantir un subministrament constant de matèria primera de qualitat.

.

La Pastura

La pastura és la base de l’alimentació del nostre ramat.

És, per tant, una de les activitats importants que tenim en compte per garantir la qualitat de la llet que ens serveix per a l’elaboració del formatge artesanal. La pastura als camps, feixes i bosc es base en el maneig tradicional en extensiu del ramat.

La pastura als boscos permet millor l’estat del sotabosc, i d’aquesta manera contribuïm a tenir uns boscos nets i incidir en la prevenció dels incendis forestals.

.